Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia za II półrocze 2020r. z następujących wodociągów:

PDFOkresowa ocena jakości wody - Wiśnicze.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - Toszek.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - Kotulin.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - PaczynkaMikuszowina.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - Chechło.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - Płużniczka.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody - Paczyna.pdf

Wersja XML