Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Toszek nagrodzona tytułem „Odpowiedzialny Samorząd 2013”

Miło nam poinformować, iż Gmina Toszek otrzymała tytuł „Odpowiedzialny Samorząd 2013” nadany przez Dziennik Gazeta Prawna - Strefa Gospodarki.
Program Odpowiedzialny Samorząd  skierowany jest w stronę miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności, kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością w takich kwestiach jak: utrzymywanie zdrowej polityki finansowej, dyscypliny budżetowej, a także w sprawach związanych  z edukacją, zdrowiem, sportem, kulturą, sztuką czy ekologią.
Celem programu jest promocja laureatów - miast, gmin i powiatów, jako miejsc interesujących i wartych uwagi z punku widzenia potencjalnych inwestorów.
Tytuł „Odpowiedzialny Samorząd 2013” ma wskazywać potencjalnym inwestorom, iż gmina będąca jego laureatem to miejsce, w którym mogą oni liczyć na poważną i odpowiedzialną postawę władz lokal­nych. Ukazuje również pracę jednostek samorządowych od kuchni, gdyż nie każdy zdaje sobie sprawę, jak wielki wysiłek i trud kryje się za codzienną pracą na rzecz lokalnej społeczności.
W oparciu o przesłane przez samorządy ankiety wraz z opisem podjętych przez nie inicjatyw, kapituła oceniająca zadecydowała, iż jednym z laureatów została wyróżniona Gmina Toszek. Kapituła przy wyborze nagrodzonych samorządów kierowała się następującymi kryteriami: wydatki na realizację inwestycji, wykorzystanie środków unijnych, wspieranie rozwoju edukacji, sportu, kultury oraz promocja jst.
Ponadto na łamach Dziennika Gazety Prawnej w ogólnopolskim dodatku Strefa Gospodarki ukazała się publikacja promocyjna o Gminie Toszek. Niniejsza publikacja stwarza szerokie możliwości promocji wizerunkowej i reklamy dla wzmocnienia wizerunku Toszka na terenie całej Polski.

Wersja XML