Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek.

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 roku  w sprawie  wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 16 marca 2021 r., natomiast zakończenia na dzień 23 marca 2021 r.  

Zachęcamy do zaznajomienia się z dokumentacją dostępną w załączeniu

PDFZarządzenie nr 0050.51.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek

PDFprojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek

Wersja XML