Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczął się nabór do programu „Moja Woda”. Możliwość otrzymania dotacji do 5 tys. zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs na dotacje w ramach programu "Moja Woda". Już można składać wnioski. Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych. Budżet na udzielenie dotacji wynosi 210 mln zł. Dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 proc. kosztów, można otrzymać na zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji zbierania wód opadowych:

– z dachów, chodników, podjazdów i innych powierzchni nieprzepuszczalnych posesji. Mogą to być: łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania,

– w zbiornikach podziemnych, nadziemnych, oczkach wodnych,

– w gruncie, np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe (bez kosztów nasadzeń),

– na dachach np. zielone dachy (warstwa drenażowa),

– do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.

Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.katowice.pl. Tam też można znaleźć formularze wniosków oraz dodatkowe informacje w sekcji "pytania i odpowiedzi". Szczegółowe informacje można uzyskać telefonując pod numer 32-722-77- 09 lub pisząc na adres e-mail: mojawoda@wfosigw.katowice.pl.

WFOŚiGW przypomina, że wypełniony formularz wniosku należy wysłać za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF"– dostępnej w portalu beneficjenta, ale też wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML