Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o ograniczeniach w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu zachorowań na COVID-19, celem ograniczenia kontaktów osobistych
do minimum oraz zachowania niezbędnego reżimu sanitarnego, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w dniu dnia 29 marca br. (poniedziałek) nastąpiła zmiana w sposobie funkcjonowania tut. Urzędu  polegająca na ograniczeniu do absolutnego minimum kontaktów osobistych! Okres ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klientów tut. Urzędu został tymczasowo wydłużony do dnia 16 kwietnia br. (piątek) – z możliwością przedłużenia w/w terminu. 
Podstawową formą komunikacji z Urzędem jest kontakt telefoniczny, elektroniczny
poprzez ePUAP lub e-mail. Numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych komórek
organizacyjnych dostępne są pod adresem:  https://bip.toszek.pl/290/76/komorki-organizacyjne-urzedu.html oraz na tablicy ogłoszeń na drzwiach i przed wejściem
do budynku Urzędu. 

Zasadniczo Urząd jest zamknięty - do obiektu są wpuszczane wyłącznie osoby załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa i wcześniej umówione.  

Kasa w dalszym ciągu jest nieczynna – zaleca się dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem) na konta:
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 65 1050 1298 1000 0023 9900 8594
- podatki 30 1050 1298 1000 0023 5623 8820
- opłaty za dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, sprzedaż napojów alkoholowych i inne 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534. 

Szczegóły na stronie internetowej pod linkiem: https://toszek.pl/7668/nowe-ograniczenia-w-obsludze-klientow-urzedu-miejskiego-w-toszku.html

Przypominamy, że w dniu 6 kwietnia br. (wtorek) Urząd jest NIECZYNNY!


Załączniki:
1.    PDFOgłoszenie o ograniczeniach (83,98KB)

Wersja XML