Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

PDFProjekt uchwały sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024

PDFZarządzenie nr 0050.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Toszek na lata 2021-2024

DOCXFormularz zgłaszania uwagi i propozycji załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 07.04.2021 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych .docx

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 07.04.2021.docx

 

Wersja XML