Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFZarządzenie nr 0050.63.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050. 63 .2021 Burmistrza Toszka z dnia 07.04.2021 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050. 63 .2021 Burmistrza Toszka z dnia 07.04.2021

PDFProjekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja XML