Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Toszka ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” oraz zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021r.


PDFZarządzenie i Regulamin.pdf (67,29KB)

PDFogłoszenie azbest .pdf (280,99KB)

PDFRegulamin usuwania azbestu.pdf (1,57MB)

PDFinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.pdf (127,72KB)

PDFinformacja o niezaleganiu z opłatami.pdf (69,48KB)

ODTwniosek - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.odt (17,80KB)

ODTwniosek - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.odt (18,72KB)

ODTocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.odt (19,74KB)

DOCinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.doc (19,50KB)

 

Wersja XML