Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Toszka ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” oraz zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021r.


PDFZarządzenie i Regulamin.pdf

PDFogłoszenie azbest .pdf

PDFRegulamin usuwania azbestu.pdf

PDFinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.pdf

PDFinformacja o niezaleganiu z opłatami.pdf

ODTwniosek - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.odt

ODTwniosek - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.odt

ODTocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.odt

DOCinformacja-o-wyrobach-zawierajacych-azbest.doc

 

Wersja XML