Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie,19.IV - 31.XII.2021 r., dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

PDFHarmonogram odpady selektywne jednorodz. 2021 od 19.04. do 31.12.2021.pdf

PDFHarmonogram odpady wielorodz. 2021 od 19.04.2021.pdf

PDFHarmonogram odbioru odpadów zmieszanych 19.IV - 31.XII.2021 r. - zabudowa jednorodzinna.pdf

Wersja XML