Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2020

Raport o stanie gminy jest instytucją o charakterze informacyjnym oraz społeczno-partycypacyjnym, obejmującym podsumowanie działalności Burmistrza Toszka w roku poprzednim, w tym w szczególności sposób realizacji:

  1. polityk, programów i strategii,
  2. uchwał rady,
  3. budżetu obywatelskiego.

Poniżej także  treść raportu o stanie Gminy Toszek za rok 2020.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2020, która odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Toszku, tj. dnia 30 czerwca br. o godz. 16:00 mogą wziąć udział zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w  Toszku (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1, parter). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 29 czerwca 2021 r. (wtorek) do godz. 15:00, a  mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia dla mieszkańca dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Toszku (pokój nr 25, II piętro)
– wzór do pobrania poniżej.

PDFRaport o stanie Gminy Toszek za rok 2020

DOCXZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2020

Wersja XML