Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie dodatkowego naboru do programu wymiany pieców

Informujemy, że dodatkowy nabór wniosków został przedłużony do dnia 22 czerwca br.

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania udziału w projekcie.

Dodatkowy nabór do programu wymiany pieców

We wrześniu 2019 roku informowaliśmy, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie wymiany pieców, znalazł się na liście rezerwowej konkursu i nie otrzymał dofinansowania. W ramach przygotowań do złożenia tamtego wniosku zorganizowaliśmy spotkania informacyjne w Toszku, Kotulinie, Paczynie i Pniowie. W otwartym naborze chęć udziału w projekcie zgłosiło wówczas 35 mieszkańców zainteresowanych wymianą pieców na gazowy lub pelletowy. Niedawno otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, że nasz projekt został jednak zakwalifikowany do dofinansowania. Oznacza to, że 35 mieszkańców naszej gminy może uzyskać dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na gazowe lub pelletowe.

Po weryfikacji listy osób, które dwa lata temu zgłosiły wolę udziału w projekcie, okazało się że część z nich przeprowadziła już planowaną wymianę pieca lub z innych względów nie chce lub nie może skorzystać z dofinansowania. W ramach projektu otwarła się możliwość dodatkowego naboru chętnych na 26 wolnych miejsc. Zachęcając do udziału w naborze przypominamy najważniejsze zasady projektu, na który pozyskaliśmy dofinansowanie.

Projekt polega na wymianie istniejących systemów grzewczych CO na systemy ekologiczne (kotły gazowe lub kotły na biomasę) i jest skierowany do mieszkańców gminy Toszek, będących właścicielami budynków mieszkalnych. Główne warunki udziału w projekcie:

Należy pamiętać, że w ramach projektu chodzi o poprawę jakości powietrza, ale także o zapewnienie warunków termicznych budynków, dzięki którym nowe źródła ciepła zapewnią efektywnie ogrzewanie. Spełnienie tych warunków musi potwierdzić audyt przedrealizacyjny. W przypadku potwierdzonego audytem braku spełnienia warunków termicznych budynku możliwe będzie wykonanie na własny koszt niezbędnych modernizacji (wymiana okien, drzwi, docieplenie stropów, ścian). W przypadku braku możliwości przeprowadzenia modernizacji możliwa będzie także rezygnacja z udziału w projekcie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego oraz zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie. Na zgłoszenia (złożenie w UM wypełnionych załączników do regulaminu) czekamy do 22 czerwca. Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM w Toszku, dzwoniąc pod nr 32 237-80-18.

DOCXRegulamin naboru uzupełniającego.docx

DOCXZalacznik_1_Deklaracja udzialu w projekcie.docx

DOCXZalacznik_2_Ankieta.docx

PDFZalacznik_3_Karta inwentaryzacyjna budynku.pdf

DOCXZalacznik_4_Oświadczenie o nieprowadzeniu DG.docx

DOCXZalacznik_5_Pełnomocnictwo.docx

DOCXZalacznik_6_Klauzula_Informacyjna.docx

Wersja XML