Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024"

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji  programu  budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024"

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.123.2021 z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie : przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024" (335,75KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024" (1,69MB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały. (13,06KB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji o projekcie uchwały (18,06KB) 

Wersja XML