Strona główna - Urząd Miejski w Toszku
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Konferencja – Festiwal Przedsiębiorczości

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Leśna Kraina Górnego Śląska serdecznie zaprasza wszystkich przedsiębiorców z Gminy Toszek na konferencję,która odbędzie się w dniu 19 listopada br. o godz. 11.00 w Karczmie "Koszwice" przy ul Polnej 1 w Koszwicach
  Data publikacji:
 • Świadczenie 300 +

  Brak opisu obrazka
  Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
  Data publikacji: 06-11-2019 14:42
 • Bezpłatne badania mammograficzne!

  Brak opisu obrazka
  Serdecznie zapraszamy wszystkie kobiety między 50. a 69. rokiem życia do wzięcia udziału w populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi i do skorzystania z okazji bezpłatnych badań mammograficznych
  Data publikacji:
 • Informacja na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

  Brak opisu obrazka
  Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.
  Data publikacji:
 • Funkcjonowanie komunikacji publicznej w dniu “Wszystkich Świętych”

  Brak opisu obrazka
  Informacja o sposobie funkcjonowania komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada 2019 r. – bezpłatne przejazdy
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kotulinie.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Toszka ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kotulinie. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerami: 199/12 oraz 200/12. Łączna powierzchnia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 0,5268 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55.486,00 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem RZ (tereny łąk, pastwisk i zadrzewień). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny spełnić warunki określone w treści ogłoszenia, a w szczególności dokonać wpłaty wadium w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r.
  Data publikacji:
 • Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

  Brak opisu obrazka
  W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Toszek do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
  Data publikacji: 25-10-2019 12:34
 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 101-150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 24.10.2019

  Brak opisu obrazka
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 101-150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  Data publikacji:
Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9400099
w tym miesiącu: 61784
dzisiaj: 1655

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1