Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcjonowanie komunikacji w okresie wakacji letnich w roku 2021

Informujemy, że w okresie wakacji letnich tj. od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia br.  linie komunikacyjne obsługujące Gminę Toszek (203, 204, 205, 206, 207, 208) będą kursowały według planowych rozkładów obowiązujących w okresie wakacji (w dni robocze, soboty oraz niedziele
i święta).

W związku ze znoszeniem ograniczeń w liczbie przewożonych osób w pojazdach komunikacji publicznej, od dnia 26 czerwca br., wycofuje się następujące zmiany wprowadzone w następstwie stanu epidemii:

w kursie o godz. 7:15 z przystanku TOSZEK dodatkową obsługę przystanku TOSZEK GIMNAZJUM,

dodatkowy kurs w relacji TOSZEK 14:02 – WILKOWICZKI 14:13 z obsługą przystanku TOSZEK GIMNAZJUM,

dodatkowy kurs w relacji WILKOWICZKI LAS 14:16 – PROBOSZCZOWICE 14:49,

opóźnienie kursu z Toszka z godz. 14:20 na 14:25,

opóźnienie kursu z Proboszczowic z godz. 14:46 na 14:50.

w kursie o godz. 7:40 z przystanku TOSZEK CIOCHOWICE dodatkową obsługę przystanku TOSZEK GIMNAZJUM,

w kursie o godz. 13:49 z przystanku TOSZEK KOTLISZOWICE dodatkową obsługę przystanku TOSZEK GIMNAZJUM,

opóźnienie kursu z Ciochowic z godz. 14:08 na 14:12

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

Wersja XML