Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu Gminy Toszek realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021

W dniach od 06 do 16 czerwca 2021 r. dzieci z terenu Gminy Toszek uczestniczyły w zorganizowanym wyjeździe do Łeby na tzw. „zieloną szkołę". Zadanie było dofinansowane w ramach  „Profilaktyki zdrowotnej dzieci z terenu Gminy Toszek realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021" w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Kwota dofinansowania wyniosła  1.080,00 zł. Z dofinansowania skorzystali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie.
 

Wersja XML