Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny - "Ukryta Europa"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zapraszają młodzież powyżej 13. roku życia do udziału w konkursie fotograficznym „Ukryta Europa”.

Jego ideą jest pokazanie oraz zwrócenie uwagi na często nieznane lub zapomniane miejsca i obiekty w Polsce, wpisujące się w sferę sztuki i kultury europejskiej. Pomysłodawcy zamierzają również upamiętnić wydarzenia historyczne, które zaistniały w szerszym, kontynentalnym kontekście. Wybrane obiekty pomogą stworzyć swoisty europejski szlak zabytków, który zostanie naniesiony na interaktywną mapę dostępną na stronie internetowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Co należy zrobić? Każdy uczestnik powinien przesłać lub dostarczyć do siedziby DWPN w Gliwicach pracę zawierającą: zdjęcia na płycie CD (maksymalna 5 ujęć jednego obiektu), opis/historię obiektu w formie papierowej oraz elektronicznej, swoje dane teleadresowe. Termin nadsyłania prac: 31 października (obowiązuje data stempla pocztowego). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a wszystkie wyróżnione prace znajdą się w kalendarzu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na 2014 rok. Dodatkowych informacji udziela Mariusz Rotarski, manager projektów w DWPN, tel. 32/461-20-70, faks: 32/461-20-71, e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl.

Wersja XML