Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pyskowicka kuźnia zainteresowań

Dzieci i młodzież z Powiatu Gliwickiego w szczególności z terenu gmin: Pyskowice, Toszek, Wielowieś, Rudziniec mogą uczestniczyć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej mającą swoją siedzibę w Pyskowicach.

Placówka jest instytucją publiczną finansowaną z dotacji Powiatu Gliwickiego. Dzięki funkcjonowaniu placówki uczestnicy mogą rozwijać swoje uzdolnienia w różnych zespołach zainteresowań.

ghgainecikjhjghh.png

Wersja XML