Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze ustne przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego

Burmistrz Toszka działając na podstawie art 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2020., poz. 1990 z późn. zm) ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ulic Chrząszcza i Twardowskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami : 304/82, 333/82, 338/82, 339/82, 341/82 dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr: GL1G/00037101/3,  365/9 o numerze księgi wieczystej nr GL1G/00029852/3 oraz 381/8 o numerze księgi wieczystej GL1G/00008361/1.

PDFOgłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku

PDFZmiana_ogłoszenia_o_przetargach.pdf

Wersja XML