Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Toszku w dniu 30 września 2021 r.

INFORMACJA O GODZINACH PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU W DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 r.

30 września 2021 r. - Urząd czynny od godz. 7.00 do godz. 15.00 (czwartek)

30 września 2021 r. - Kasa czynna od godz. 7.00 do godz. 14.30 (czwartek)

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Toszku podyktowana jest koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.

Wersja XML