Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

Burmistrz Toszka zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały zmieniającej  Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 10 września 2021 r. ., natomiast zakończenia na dzień 17 września  2021 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.207.2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (402,79KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (219,59KB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały (doc) (25,21KB)
PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały (pdf) (69,82KB)

Wersja XML