Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ŹRÓDŁA CIEPŁA. Złóż obowiązkową deklarację przez internet bądź w urzędzie.

Przypominamy, że 1 lipca rozpoczął się proces składania obowiązkowych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Na wysłanie deklaracji właściciele budynków mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
    adres e-mail (opcjonalnie).


Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w wyznaczonym terminie grozi grzywna.


Wzory deklaracji dostępne na stronie: https://zone.gunb.gov.pl

Więcej informacji: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

PDFBroszura informacyjna CEEB

PDFDeklaracja CEEB - A - BUDYNKI MIESZKALNE

PDFdeklaracja CEEB - B-BUDYNKI NIEMIESZKALNE
 

Wersja XML