Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”

Burmistrz Toszka zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 8 listopada 2021 r. ., natomiast zakończenia na dzień 16 listopada  2021 r.

Załączniki:

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.271.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025”

 

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii (PDF)

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii (Edytowalny)
 

Wersja XML