Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, w okresie I - IV 2022 r. dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych I - IV 2022 r. - zabudowa wielorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych I - IV 2022 r. - zabudowa jednorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów zmieszanych I - IV 2022 r. - zabudowa jednorodzinna
 

Wersja XML