Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu

Burmistrz Toszka ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” oraz zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Toszek w ramach „Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”.
Nabór wniosków dotyczy zadań realizowanych w okresie dwuletnim - rok 2022 r. i 2023 r.   Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022r.

PDFOgłoszenie

PDFZarządzenie i Regulamin

PDFInformacja o niezaleganiu z opłatami

ODTOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (ODT)

PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

ODTWniosek (ODT) - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

PDFWniosek - demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest


ODTWniosek (ODT) - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
PDFWniosek (PDF) - zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 


DOCInformacja o wyrobach zawierajacych azbest
PDFInformacja o wyrobach zawierajacych azbest
 


 

Wersja XML