Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcjonowanie komunikacji publicznej w okresie od dnia 31 stycznia do 11 lutego b r.

W związku z pogarszającą się sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również brakiem możliwości zapewnienia ciągłości komunikacyjnej w obecnym kształcie z powodu przebywania znacznej liczby osób prowadzących pojazdy na kwarantannie, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach wprowadza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które obowiązywać będą od dnia 31 stycznia do 11 lutego br.

Linie autobusowe  nr 203, 204, 205, 206, 207, 208 będą kursowały według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze nieszkolne.

Zawiesza się funkcjonowanie linii: 78, 102, 252, 253, 712, 736, 737, 739, 747, 748, 791, Sz1, Sz2, Sz3 i Sz4.

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

PNGSkan pisma dotyczącego zmiany funkcjonowania komunikacji publicznej
 

Wersja XML