Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek.

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 16.02.2022 r., natomiast zakończenia na dzień 25.02.2022 r.

 

PDFZarządzenie nr 0050.35.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r..pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji i podmiotów

PDFFormularz zgłaszania uwag i propozycji dla mieszkańców Gminy Toszek
 

Wersja XML