Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Zakup kosiarki traktorka”

Poniżej uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Zakup kosiarki traktorka”, złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Przyszłość” Ciochowice, ul. Szkolna 19, 44-180 Ciochowice.
Istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących ogłoszonej oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem „Zakup kosiarki traktorka”

Wersja XML