Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP- na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci (z czterech) stopień alarmowy CHARLIE-CRP na obszarze całego kraju.

Stopień alarmowy obowiązuje od 5 marca 2022 r. od godz. 00:00 do 15 marca 2022 r. do godziny 23:59.

Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni (jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego CHARLIE-CRP wprowadzonego od 21 lutego od godz. 21:00 do 4 marca 2022 roku do godz 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.

 

PDFZarządzenie.pdf
 

Wersja XML