Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek".

Burmistrz Toszka zaprasza mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek"
Termin rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 24 marca 2022 r., natomiast zakończenia na dzień 15 kwietnia 2022 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.73.2022 z dnia 23 marca 2022 r.

PDFFormularzu zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców Gminy Toszek

PDFFormularzu zgłaszania uwag i opinii dla organizacji i podmiotów

PDFProjekt uchwały PGN

PDFOpinia sanitarna - PGN Toszek

PDFOdp. RDOŚ (odstąpienie od OOŚ)
 

Wersja XML