Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu  w 2022 r.

Istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10

PDFRyzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ngm3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
 

Wersja XML