Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana stawek opłat za wodę i ścieki

W miesiącu kwietniu weszły w życie nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Zmiany wynikają z nowej taryfy opłat, która została przygotowana przez Remondis Aqua Toszek, a zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Skalę podwyżek można zobrazować przykładem gospodarstwa domowego, np. 4-osobowego, które zużywa miesięcznie ok. 10 m3 wody i jest podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dotychczas gospodarstwo takie płaciło za to zużycie ok. 166,58 zł (woda + ścieki). Po podwyżce będzie to kwota 187,83 zł (woda + ścieki) w przypadku korzystania z faktury papierowej (wysyłanej pocztą) lub 184,53 zł w przypadku rozliczania opłat na podstawie faktur elektronicznych.

Gmina Toszek, nie zgadzając się z uzasadnieniem podwyżek opłat za wodę i ścieki, odwołała się od ustalonych taryf najpierw do prezesa „Wód Polskich”, a po oddaleniu sprzeciwu przez tę instancję, zaskarżyła decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Pełna taryfa opłat za wodę i ścieki jest zamieszczona na stronie http://remondistoszek.pl/wp-content/uploads/2022/04/Taryfa-GL.RZT_.70.208.2021-Toszek-decyzja.pdf

Brak opisu obrazka

PDFTabelka_12.04.2022.pdf
 

Wersja XML