Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Toszku

INFORMACJA
O GODZINACH PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W TOSZKU 
W DNIU 20 MAJA 2022 r. (PIĄTEK)

20 maja 2022 r. - URZĄD czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00
     (piątek)
             KASA – czynna od godz. 7:00 do godz. 13:00


Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Toszku podyktowana jest koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy 
w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

Wersja XML