Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem „Harcerskie lato 2022”

Poniżej uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pod tytułem „Harcerskie lato 2022”, złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, ul. Aleja Harcerska 3B, 41-500 Chorzów.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących ogłoszonej oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Harcerskie lato 2022

Wersja XML