Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2021

Raport o stanie gminy za rok 2021 odzwierciedla przebieg najważniejszych działań realizowanych przez Burmistrza Toszka w 2021 r. przy pomocy Urzędu Miejskiego w Toszku

oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy, w tym przede wszystkim zawiera najważniejsze dane budżetowe (finansowe) oraz dane statystyczne, a także informację
o sposobie realizacji: programów, polityk i strategii, uchwał organu stanowiącego
oraz Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przedmiotowego opracowania:

PDFRaport o stanie Gminy Toszek za rok 2021

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której udział mogą wziąć także mieszkańcy Gminy Toszek.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Toszku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w  Toszku (Biuro Obsługi Interesanta
– pokój nr 1, parter). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy,
tj. do dnia 28 czerwca 2022 r. (wtorek) do godz. 15:00,
a  mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia dla mieszkańca dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w Biurze Rady w Urzędzie Miejskim w Toszku (pokój nr 25, II piętro)
– wzór do pobrania poniżej.

Debata nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2021 odbędzie się podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Toszku, tj. 29 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00.

Załączniki:

 1. PDFRaport o stanie Gminy Toszek za rok 2021
 2. DOCXZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2021 (PDF)
  PDFZgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2021 (DOC)
   

 

Wersja XML