Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rocznik Toszecki 2022

Ukazał się Rocznik Toszecki 2022, a w nim 18 artykułów na okrągłych 300 stronach. Książka jest dostępna w Centrum Kultury Zamek w Toszku. Zachęcamy do lektury!

Prezentowane teksty dotykają przestrzeni historii, socjologii, religii, sztuki oraz muzyki. (…) Uważny czytelnik doceni wielowątkowy dyskurs, nawiązujący do antropologii miejsca badań kulturowych, społecznych czy artystycznych – napisał m.in. w swojej recenzji dr hab. Miłosz Skrzypek, prof. UŚ, recenzent najnowszego wydania Rocznika Toszeckiego.

Wśród tegorocznych artykułów znalazły się teksty osób zawodowo zajmujących się historią, w tym prof. Anny Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego „Jeszcze o lokacji Toszka”, w którym autorka w jasny sposób zbiera i prezentuje wiedzę naukową nt. początków naszego miasta. Swoje artykuły opublikowali także archeolog Radosław Zdaniewicz „Co wiemy o średniowiecznym Kotulinku? Przyczynek do badań historyczno-archeologicznych”, Wojciech Kawka z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu „Źródła do poznania średniowiecznego  i nowożytnego Toszka w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, dr Oskar J. Rojewski, historyk z Uniwersytetu Śląskiego „Przebudowa średniowiecznej warowni w barokowy pałac na przykładzie zamku w Toszku” (tekst napisany we współpracy autora z DFK Tost/Toszek) czy Piotr Hnatyszyn z Muzeum Miejskiego w Zabrzu – „Żydzi w Toszku, cz. II”.

Duża część tekstów to opracowania mieszkańców naszej gminy lub osób blisko z gminą związanych. Konrad Krupa napisał tekst „Genealogia rodziny Kachel z Toszka na podstawie ksiąg metrykalnych parafii pw. św. Katarzyny Al. Część 1”, Agnieszka Godula, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 kontynuuje swój cykl artykułów o tym „Co pisała polskojęzyczna prasa górnośląska o Toszku” (część IV), ks. Sebastian Bensz i prof. Józef Musielok kontynuują serię artykułów o dziejach parafii toszeckiej w czasach ks. Ludwika Zettelmanna (część V cyklu nosi tytuł „Niespodziewane spotkanie z przeszłością”), Sławomir Kwiecień podjął „Próbę identyfikacji nieznanej świętej w bocznym ołtarzu w kościele pw. św. Katarzyny Al. w Toszku”, Janusz Godula opublikował tekst pod tytułem „Analiza zniszczeń w zabudowie miejskiej Toszka po zajęciu miasta w 1945 roku przez wojska radzieckie”.

Osobną część tekstów stanowią tym razem na różne sposoby opowiedziane biografie osób związanych z Toszkiem lub z dziejami naszej okolicy i regionu. Karolina Lucja opublikowała artykuł poświęcony sylwetce i twórczości kompozytorskiej Aleksandry Garbal, Janusz Godula przeprowadził interesujący wywiad z Krystianem Kaikiem, zmarłym niedawno Trenerem toszeckiej młodzieży i Honorowym Obywatelem Gminy Toszek, Katarzyna Szopa-Wycisk opublikowała rozmowę z panem Stanisławem Kułaczkowskim oraz siostrami Krystyną Szwedką i Jadwigą Piontek, Piotr Kunce opublikował tekst o pradziadkach i ich zaangażowaniu w powstania śląskie, a także rozmowę z Jadwigą Piontek – kierowniczką Rozlewni Piwa i Wytwórni Wód Gazowanych w Toszku oraz – wspólnie z Dominiką Witkowską – wywiad z byłym toszeckim proboszczem (1978-1995) ks. Gerardem Wenzlem.

Całość wydawnictwa w ciekawy sposób dopełniają dwa teksty wspomnieniowe. Magdalena Rychalska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Toszku, zrelacjonowała międzynarodowy projekt edukacyjny, który realizuje społeczność szkoły, a pan Werner Pollok, nasz najstarszy autor, podzielił się wspomnieniami z czasów, kiedy sam chodził do szkoły podstawowej w Toszku przy ulicy Dworcowej, a było to w latach 1938-1943.

Ukazujący się od 2017 Rocznik Toszecki, od samego początku jest wspierany przez samorząd Toszka, który finansuje skład i druk książki. Wszystkie dostępne wydania Rocznika Toszeckiego są dostępne w CK „Zamek w Toszku”, najnowsze wydanie w cenie 32 PLN.

Wersja XML