Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcjonowanie komunikacji publicznej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w okresie wakacji w roku 2022

Informujemy, że na liniach autobusowych wykonywanych na terenie Gminy Toszek oraz na terenie pozostałych gmin, w których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Zarząd Transportu Metropolitalnego w okresie wakacji, tj. od dnia 25 czerwca do dnia 31 sierpnia 2022 r. będzie obowiązywał rozkład jazdy w dni robocze nieszkolne.

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie: https://rj.metropoliaztm.pl/

Wersja XML