Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Toszek

XMLFormularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań - mieszkańcy_załacznik_2

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.173.2022 BURMISTRZA TOSZKA z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich” w granicach administracyjnych Gminy Toszek

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii -NGO_załacznik_3

PDFPROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji
 

Wersja XML