Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie rekrutacji (do 30 kwietnia) w projekcie pn. "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek"

Brak opisu obrazka

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie pn.: "Od alienacji do e-integr@cji - zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek" realizowanego przez Gminę Toszek.

Rekrutacja trwa: od 10 marca do 30 kwietnia 2014 r. Dokumenty zgłoszeniowe złożone po 30 kwietnia nie będą rozpatrywane!

Szczegóły rekrutacji wraz z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie dostępne poniżej:

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku. Szczegołowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać:

- u Pani Ewy Szyszki - pod numerem tel.: 32 332 67 02

- w Biurze Projektu - Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 26) - pod numerem tel.: 32 237 80 30 lub 22

Więcej informacji na temat projektu poniżej:

PDFUlotka promocyjna

PDFBaner promocyjny

PDFPlakat promocyjny

Material informacyjny dotyczący projektu

Brak opisu obrazka

Wersja XML