Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 502/196 położonej w rejonie ulic Gliwickiej w Toszku i Toszeckiej w Ciochowicach

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAż NIERUCHOMOśCI NR 502-196 POłOżONEJ W REJONIE ULIC GLIWICKIEJ W TOSZKU I TOSZECKIEJ W CIOCHOWICACHPierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 502/196 położonej w rejonie ulic Gliwickiej w Toszku i Toszeckiej w Ciochowicach (1,46MB)
 

Wersja XML