Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Paczynka poprzez budowę „Krainy Złotej Kaczki"

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu w sołectwie Paczynka poprzez budowę „Krainy Złotej Kaczki"

Cel projektu: zagospodarowanie terenu w sołectwie Paczynka poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (placu zabaw i plenerowego fitness) - "Krainy Złotej Kaczki". Cel wpłynie bezpośrednio na podniesienie jakości życia mieszkańców w/w sołectwa poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności  przestrzeni publicznej, w sposób sprzyjający nawiązywaniu codziennych kontaktów

Wnioskowana wartość projektu: 24.131,60 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 80 % kosztów kwalifikowanych projektu / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Etap realizacji: operacja zrealizowana, otrzymano refundację

 

Wersja XML