Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINA TOSZEK - LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2014

27 października br. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się II Polski Kongres Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Patronami medialnymi przedsięwzięcia zostali: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza. W ramach kongresu odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym samorządom w Polsce. Głównymi kryteriami, jakie decydowały o przyznaniu odznaczenia były wykonane inwestycje i wykorzystanie środków unijnych. Wśród szczęśliwych posiadaczy statuetki „Lider Rozwoju Regionalnego 2014” znalazła się gmina Toszek.

To szczególne wyróżnienie z rąk Wojciecha Pomarańskiego - Dyrektora Polskiej Agencji Przedsiębiorczości odebrał Grzegorz Kupczyk - Burmistrz Toszka. Nagroda jest tym cenniejsza, że gminy nie mogły same zgłaszać swoich kandydatur do udziału w konkursie. O tym, kto zostanie zakwalifikowany oraz czy otrzyma ewentualne odznaczenie decydowała zewnętrzna, niezależna kapituła. Warto podkreślić, że wśród nagrodzonych znalazły się między innymi takie miasta jak: Kraków, Poznań, Lublin, Rzeszów czy Łódź, a spośród samorządów z terenu województwa śląskiego tylko Mysłowice, Będzin i Toszek.

Otrzymanie tak zaszczytnego wyróżnienia jest z pewnością nobilitacją dla samorządu i  stanowi niewątpliwie potwierdzenie, że podejmowane działania oraz obrany przez tutejszych włodarzy kierunek jest prawidłowy. Sytuacja ta jednocześnie stawia kolejne wymagania i motywuje do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju gminy Toszek i jej mieszkańców.

Wersja XML