Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory przyrodnicze

Niewątpliwym atutem Gminy Toszek jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Fazaniec, położona na północno-wschodnim obszarze Gminy, która obejmuje najlepiej zachowane siedliska o znaczeniu europejskim. W lesie tym zachowały się stare drzewostany dębowe, grabowe i bukowe, w których drzewa osiągają wiek ponad 210 lat. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich głazów narzutowych pochodzenia skandynawskiego. We florze reprezentowane są gatunki chronione: kopytnik pospolity, wawrzynek wilczełyko i kalina koralowa. Las Fazaniec jest również siedliskiem wielu gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych, m in. płazów, ptaków, ssaków.

W 2006 r. Młodzieżowy Klub Turystyczny w ramach wolontariatu oraz przy współfinansowaniu ze środków Powiatu Gliwickiego, stworzył ścieżkę dydaktyczną, która popularyzuje teren Lasu Fazaniec wraz z jego walorami przyrodniczo-kulturowo-historycznymi. Ścieżka stanowi oazę ciszy i spokoju, a w połączeniu z tajemniczością lasu, daje odwiedzającym możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą tak rzadko spotykaną na terenie uprzemysłowionym oraz zapewnia relaks na łonie natury. Fazaniec stanowi również pomoc dydaktyczną dla dzieci i młodzieży przy realizacji programu nauczania.

 

 

 

Wersja XML