Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (ZRP)

e-mail:
fax: 32 237-80-20

 

  I

  Andrzej Pruski - Główny Specjalista
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27

Brak opisu obrazka

Joanna Rosikoń - Inspektor
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27


 

Piotr Kalinowski – Inspektor
tel.: 32 237-80-30
Pokój nr 27


 

Łukasz Glomb – Informatyk
tel.: 32 237-80-20
Pokój nr 27


 

Wersja XML