Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Święto Olewska – wizyta w ukraińskim mieście partnerskim

Brak opisu obrazka

Podczas pobytu delegacja z Polski zwiedziła urokliwe miasteczko oraz poznała jego walory przyrodnicze i historyczne. Spotkania były również okazją do rozmów o różnych płaszczyznach współpracy i wymiany doświadczeń, m.in. z zakresu gospodarki, kultury, edukacji. Gospodarze byli także żywo zainteresowani prowadzonymi przez Gminę Toszek projektami – procedurami pozyskiwania środków i realizacją programów oraz  polskim systemem edukacji.

W programie 5-dniowego pobytu delegacji z Toszka znalazło się m.in. zwiedzanie powiatu Żytomierskiego w tym Muzeum Chleba, Domu Kultury, poznawanie ukraińskich tradycji oraz udział w bardzo ważnym wydarzeniu kulturalnym z okazji obchodów 1304 – lecia miasta Olewsk – perły ukraińskiego Polesia, połączonym z „Dniem Wyszywanki”.

Dla społeczności ukraińskiej wyszywanka jest symbolem narodowym, porównywanym do flagi. Znaleziska archeologiczne oraz świadectwa dawnych podróżników i kronikarzy potwierdzają, że wyszywanie, jako rodzaj sztuki, istniało na Ukrainie od niepamiętnych czasów.

Na obchody tego wydarzenia przyjechali najważniejsi urzędnicy z całego Powiatu Żytomierskiego, a także delegaci z ministerstwa z Kijowa. W części oficjalnej niniejszego święta, głos zabrał Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk, który w swym wystąpieniu wspomniał, iż bez ciężkiej pracy i zaangażowaniu pracowników samorządowych oraz współpracy lokalnej społeczności trudno sobie wyobrazić obraz i dzisiejszą pozycję miast partnerskich. Zaakcentowała również fakt, iż pomimo trudnych uwarunkowań polityczno-gospodarczych w jakiej znajduje się Ukraina, społeczność lokalna jaki i urzędnicy dążą do pozytywnych  zmian i stałej poprawy warunków życia. W uroczystej atmosferze olewskiego święta podziękowano również za ponowne zaproszenie toszeckiej delegacji, a także za możliwość uczestniczenia w tym niezwykłym jubileuszu. Po zakończonym pełnych wrażeń dniu delegacja udała się na występy artystyczne lokalnych zespołów.

Wzruszającym momentem pobytu było również spotkanie z mniejszością polską oraz wspólna msza święta w Kościele katolickim.

Czas wizyty dobiegał końca, delegacja z Toszka powróciła do Polski bogata o wiedzę i dobre praktyki, a także zachwycona życzliwością  i gościnnością olewskich  gospodarzy. Żywimy głęboką nadzieję na dynamiczny rozwój i współpracę pomiędzy miastem Olewsk a Gminą Toszek i życzymy sobie aby w niedalekiej przyszłości efekty podejmowanych wspólnie działań przynosiły konkretne rezultaty.

 

 

Wersja XML