Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „Wykwalifikowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Toszek – Twoją szansą na szybszą pomoc”

Cel projektu: zwiększenie kwalifikacji zawodowych 3 kobiet i 17 mężczyzn – członków OSP w Gminie Toszek poprzez przygotowanie do realizacji zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – nabycie przez nich wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy, certyfikacja – uzyskanie zaświadczenia oraz tytułu „ratownika”

Wartość wnioskowanego projektu: 49.350,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 100 % / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Etap realizacji: operacja zrealizowana

Brak opisu obrazka

Wersja XML