Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Toszek przyjazna środowisku

Brak opisu obrazka

W tym roku Gmina Toszek złożyła 5 wniosków na następujące przedsięwzięcia i przyznano nagrody w łącznej kwocie 7 130,00 zł. Środki na realizację nagrodzonych przedsięwzięć zostaną przekazane w formie dotacji celowej w wysokości do 100%.

Nagrodzone przedsięwzięcia w 2016 roku :

1. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska” zgłoszony przez Sołectwo Pniów, III miejsce w konkursie – nagroda w wysokości 2 250,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest nowe oblicze terenu przy świetlicy wiejskiej, który zostanie uporządkowany i będzie służył mieszkańcom a także przejezdnym turystom, których nie brakuje w sołectwie.

2. „Przyrodnicze ARBORETUM” w Paczynie zgłoszony przez Sołectwo Paczyna wyróżnienie – nagroda w wysokości 1 220,00 zł . Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku sołectwa, rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko naturalne w miejscowości, propagowanie edukacji ekologicznej i czynny udział dzieci i młodzieży przy prowadzeniu planowanych prac oraz stworzenie bezpiecznego, atrakcyjnego i edukacyjnego miejsca odpoczynku.

3. „Zielono mi – żyjemy w czystym i zadbanym środowisku” zgłoszony przez Osiedle Oracze - wyróżnienie – nagroda w wysokości 1 220,00 zł . Celem przedsięwzięcia jest upiększenie miejsca wspólnych spotkań wielopokoleniowych dla lokalnych mieszkańców poprzez urządzenie dodatkowych zakrzewień i klombów z bylinami oraz propagowanie edukacji ekologicznej w zakresie segregowania odpadów komunalnych.

4. „Przyjemny spacer w czystej wsi” zgłoszony przez Sołectwo Ciochowice,wyróżnienie – nagroda w wysokości 1 220,00 zł. Celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska, w którym żyjemy a także poprawa wizerunku wsi w oczach mieszkańców i gości odwiedzających sołectwo poprzez posadowienie ławek i koszy na śmieci.

5. „Ruch – edukacja- zdrowie ” zgłoszony przez Sołectwo Wilkowiczki - wyróżnienie – nagroda w wysokości 1 220,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywowanie społeczne młodzieży przez zmodernizowanie starego zaniedbanego boiska i utworzenie zdrowego „kącika” sadząc drzewa i krzewy owocowe, co przyczyni się do zdrowego stylu życia i odżywiania naszych dzieci.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML