Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Królowie, Kasztelan i hetmani zjechali do Toszka...

Brak opisu obrazka

Z udziałem Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka, znanych osób ze środowiska lokalnego i zaproszonych gości, m. in. KBS w Tarnowskich Górach z jego Hetmanem - dr Andrzejem Janickim oraz gościa honorowego spotkania -Tadeusza Żyły - Prezesa KBS w Pszczynie, jednocześnie Prezesa Zarządu Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS RP, Europejskiego Króla Strzelców Historycznych 2006 - 2009 EGS (Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych), Króla Kurkowego KBS w Pszczynie 2005/2006, Króla Królów Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS RP, popularyzatora i promotora historii Ziemi Pszczyńskiej, miłośnika narzędzi rolniczych i broni historycznej, kolekcjonera broni strzeleckiej, właściciela prywatnego muzeum w Jankowicach koło Pszczyny, przedstawiono historię bractw strzeleckich, którą zaprezentował Dr Krzysztof Gwóźdź - Kasztelan KBS w Tarnowskich Górach i kustosz Muzeum w Tarnowskich Górach wraz z Maciejem Mazurem - pasjonatem historii z Pyskowic, który skupił się głównie na materiałach źródłowych dotyczących działalności Bractwa Strzeleckiego w Toszku zapoczątkowanej w 1851 r. - prawdopodobnie w wyniku przekształcenia wcześniejszej straży obywatelskiej w bractwo.

Żywym zainteresowaniem uczestników cieszyła się prezentacja broni strzeleckiej przeprowadzona przez jej miłośników i kolekcjonerów z KBS w Tarnowskich Górach - Jacka Wichra ( byłego strzelmistrza KBS, Króla Kurkowego 2012/2013 KBS w Tarnowskich Górach, Króla Okręgu Śląskiego Zjednoczenia KBS RP 2005/2006 i 2008/2009) oraz Adama Flaka.

W przerwie uraczono gości smacznym gulaszem, który serwowała firma Krystiana Kiełbasy - Gospodarstwo Agroturystyczne "Ranczo" w Proboszczowicach. Sam właściciel, zarazem radny Sejmiku Województwa Śląskiego, był także obecny na spotkaniu.

Spotkanie zakończono ogłoszeniem składu, aktualnie 10 - osobowej, grupy członków założycieli KBS w Toszku. Kolejnym etapem działania będzie zwołanie zebrania założycielskiego i złożenie dokumentów do Sądu w celu rejestracji stowarzyszenia.

Gospodarz spotkania - Dr Andrzej Cyprian Golis podejmując się niełatwego zadania organizacyjnego, zapewnił zebranych, że po zakończeniu bardzo kosztochłonnej rewitalizacji Domu Bractwa Strzeleckiego w Toszku utworzy w nim m.in. ekspozycję stałą dotyczącą działalności bractw strzeleckich na Śląsku. Pokreślono istotną potrzebę odbudowy położonej niedaleko strzelnicy sportowej.

Zrealizowanie tych przedsięwzięć stanowiłoby ciekawe wzbogacenie oferty historyczno - turystycznej Ziemi Toszeckiej. Ponad 2-godzinne spotkanie (być może o znaczeniu historycznym?) przebiegało w miłej, przyjaznej, brackiej atmosferze przy sprzyjającej aurze.

Autor: A.C. Golis

 

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości A. Morciniec

Wersja XML