Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania

W związku z planowanym w dniu 15 listopada br wojewódzkim treningiem sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania informujemy, że w godzinach od 9.00 do 14,00 mogą zostać uruchomione syreny alarmowe zainstalowane na terenie naszej Gminy. Syreny będą emitować dźwięk ciągły trwający trzy minuty. Dokładna godzina uruchomienia nie jest nam znana.

PDFWojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania

Wersja XML