Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mija kolejny rok pracy na rzecz rozwoju naszego Miasta i naszej Gminy

1 grudnia minęły 2 lata od ponownego objęcia funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Toszek przez Grzegorza Kupczyka. Był to czas intensywnej pracy w wielu obszarach ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Na czoło wysuwają się inwestycje oświatowe oraz rozbudowa infrastruktury.

 

Brak opisu obrazka

Oświata

Kompleksowej termomodernizacji poddaliśmy budynki Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku. Na potrzeby szkół wykonaliśmy także szereg mniejszych modernizacji, remontów i zakupów, jak np. urządzenia do filtracji basenu w Paczynie, pracownia komputerowa i plac zabaw przy szkole w Toszku. Łączna wartość nakładów rozwojowych związanych z toszecką oświatą to blisko 1,5 miliona złotych.

Brak opisu obrazka

 

Infrastruktura

Potrzeby w zakresie poprawy nawierzchni dróg i rozbudowy chodników są zawsze duże. Systematycznie i konsekwentnie realizujemy kolejne zadania na rzecz polepszenia stanu infrastruktury komunikacyjnej w ciągach dróg gminnych, a także - dzięki współpracy z Powiatem Gliwickim, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz katowickim oddziałem GDDKIA - w ciągach innych dróg na terenie naszej Gminy. Wśród tych zadań z satysfakcją odnotowujemy także cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców program budowy przydomowych oczyszczalni. Łączna wartość inwestycji infrastrukturalnych finansowanych lub współfinansowanych ze budżetu Gminy wyniosła blisko 1,2 miliona złotych.

Brak opisu obrazka

 

Projekty

Środki unijne dostępne w latach 2014 - 2020 stanowią prawdopodobnie ostatnią tak szeroką okazję do pozyskania współfinansowania ważnych i potrzebnych przedsięwzięć. Z tej możliwości skrupulatnie korzystamy! Łączna wartość wniosków już przez nas złożonych przekracza 4,3 miliona złotych. Wartość projektów, na które uzyskaliśmy już pozytywne decyzje w sprawie dofinansowania, wynosi ok. 1,5 miliona złotych. Obejmuje ona w szczególności projekty oświatowe, projekty społeczne realizowane przez OPS, a także budowę ogniw fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich i budynkach OSP. Mimo, że perspektywa 2020 jest odległa, intensywnie pracujemy nad kolejnymi wnioskami!

Brak opisu obrazka

 

Gospodarka

Wg danych PUP w Gliwicach, stopa bezrobocia w powiecie gliwickim nie przekracza 7% (w samych Gliwicach - 4,3%). Mimo tych zadowalających wskaźników, także prowadzimy działania na rzecz rozwijania możliwości zatrudnienia mieszkańców naszej Gminy. Zabiegamy o coraz lepsze warunki skomunikowania Toszka z Gliwicami i nie tylko. Angażując kwotę blisko 1,8 miliona złotych w ramach programu „MALUCH” utworzyliśmy Żłobek, który - jak wykazała kontrola NIK - sprzyja powrotom na rynek pracy przez młode matki. Podpisaliśmy także list intencyjny z inwestorem - na rzecz realizacji przedsięwzięcia, które wygeneruje ok. 200 dodatkowych miejsc pracy.

Brak opisu obrazka

 

Kultura i turystyka

Szeroko rozumiana kultura była i będzie u nas ważną sferą samorządowych i społecznych inicjatyw. Zamek w Toszku odwiedziło w tym roku blisko 10 tysięcy turystów. Jest to z jednej strony potwierdzenie bogatej oferty kulturalnej Zamku, a z drugiej - dużego potencjału turystyki kulturowej Toszka i okolic. Jarmark Adwentowy, Bieg Złotej Kaczki, zlot motocyklistów, konferencje poświęcone Ludwigowi Guttmannowi, działalność Chóru „TRYL” oraz zespołu „Tibiarum Scholares” to nasze sztandarowe inicjatywy, które będziemy chcieli rozwijać i jeszcze wzbogacać.

Brak opisu obrazka

 

SPORT

Konsekwentnie wspieramy działalność naszych organizacji sportowych, każdego roku zwiększając nieco pulę środków dostępnych w konkurach na zadania w dziedzinie kultury fizycznej. Wspieramy aktywną współpracę Toszeckiej Akademii Piłkarskiej z Górnikiem Zabrze. Z myślą o promowaniu aktywności ruchowej naszych mieszkańców finansujemy także niezbędne modernizacje infrastruktury sportowej. Od roku 2014 łączne nakłady finansowe w tym zakresie przekroczyły 500 tysięcy złotych. Mocno trzymamy kciuki za wyniki sportowe naszych piłkarzy, kolarzy, tenisistów stołowych, nordic-walkerów i łuczników!

Brak opisu obrazka

Wersja XML